Estaré Encantada de Parlar

Amb Tu Si Ho Necessites

El meu whatsapp és : +34 600 606 320
El meu correu electrònic:  neus.roque@outlook.com
El meu Skype és: neusroqueskype